Ardaş Mühendislik

AB Proje Yönetim ve Danışmanlığı


AB Proje Yönetimi ve Danışmanlığı olarak Misyonumuz;

Kamu kurumlarına, belediyelere, STK'lara ve girişimcilere, yerel ve uluslararası alanda, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Bankaları gibi kurumların sağladığı fırsatlardan yararlanmaları için gerekli danışmanlık desteğini vermek, katılımcıların geliştirdikleri yeni projelerde veya genişleme projelerinde ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

AB Proje Yönetimi ve Danışmanlığı'nın sağladığı hizmetler

Proje Üretimi :

Kamu, özel sektör, STK'ları, Avrupa Yatırım ve Dünya Bankası gibi çeşitli gruplarla ülkemizdeki çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin üretimini destekleyerek kalifiye işgücünün gelişimine yardımcı olmak, yabancı sermaye giriçini sağlayarak yeni Yatırım ve istihdam olanakları üretmek,

Proje Ortaklığı :

Diğer kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından hazırlanan projelere destek vermek, bilgi, knowhow, fikir, ve ekip desteği sağlamak,

Ardaş Mühendislik

Kaynak üretilmesi :

Projelere kaynak, AB fonları, ortak, sponsor bulunması konusunda destek vermek,

Proje Yardımı :

Bağımsız profesyoneller tarafından üretilen projeleri desteklemek, sponsor olmak, fon, ortak, kaynak ve ekip sağlamak,

Projelendirme :

Fikirden sunuma kadar olan süreçteki hazırlık ve dokümantasyon işlemlerini yürütmek,

Proje Yönetimi :

Kabul edilen ve hayata geçirilecek projelerin yürütülmesi konusunda destek sağlamak,

Altyapı desteği :

AB üyelerin ortak teknik Altyapı ve Yönetim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,

İletişim ve Networking :

Üyelerin kendi aralarında ve Diğer mesleki ve sosyal platformlarda ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak.