Ardaş Mühendislik

Ürün Testleri

Elektriksel Test Standartları


IEC 60204-1

Electrical equipment of machines
Makinaların elektriksel donanımı

IEC 60335-1

Household and similar electrical appliances
Ev aletleri vb uygulamalar

IEC 60439-1

Switchgear and controlgear assemblies
Swichgear / controlgear bağlantıları

IEC 60598-1

Luminaires

IEC 60745

Hand-held motor-operated tools

IEC 60755

Residual current operated protected devices
Aşırı akım koruma aygıtları

IEC 60950

Safety of information technology equipment
IT donanımları

IEC 61010-1

Safety requirements for electrical equipment

IEC 61029

Transportable motor-operated tools

IEC 61558-1

Transformers and power supply units
Transformatörler ve güç kaynakları

EN 60065

Audio, video and similar electronic apparatus
Audio, video vb. elektronik cihazlar

VDE 701 T1

Repair and modification inspections

VDE 702 T1

Repeat tests of electrical appliances


Ardaş Mühendislik

Test, Ölçüm ve Veri Analizi


1. Test, Ölçüm Sistemleri

- Donanım seçimi, donanımların bağlantısı
- Veri alışverişi için gerekli kodlamaların Yapılması
- Arayüzlerin Oluşturulması
- Veri Analizi, Görselleştirme ve raporlama kısımlarının Oluşturulması
- Gerektiğinde tüm arayüzlerin ve kodların farklı ortamlarda teslim edilebilmesi

2. Verilerin Analizi, Görselleştirilmesi, Raporlanması

- Verilere erişim yöntemlerinin belirlenmesi
- Veri Analizi algoritmalarının Oluşturulması
- Grafiklerin Oluşturulması, rapor formatlarının Hazırlanması
- Uygulamaya özel arayüzlerin yazılması.