Ardaş Mühendislik

Eğitim Hizmetleri

Kariyer ve Mesleki Eğitimler

Bizim Eğitimlerimizin hedefi, Öğrencilerin kariyeri için ilk tercih yaptığı nokta olan liseden üniversiteye, staj deneyiminden ve iş hayatındaki ilk yıllarına dek uzanan Kariyer Yönetimi ve Hedefinde ona yol göstermek, eksik yönlerini geliştirip, profesyonel bir Kariyer Planı oluşturmak düşüncesi ile hareket etmektedir.

Bizim Eğitimden anladığımız, kendilerini geliştirmek isteyen üniversiteli bireylere okullarında ulaşamadıkları; ancak iş hayatında ihtiyaç duyacakları konularda pratik hayat örnekleri ile dokunmuş ve ilgili sektörlerden danışmanların Yardımı ile kişisel gelişim odaklı Eğitimlerle! katkıda bulunmaktır.

Bizim Eğitimlerdeki farklılığımız, İş Dünyası ile akademik Dünya arasındaki bilgi boşluğunu tamamlayan pratik Eğitimler vermektir.

Bizim Eğitimlerimizdeki proje yorumumuz, öğrencilerin gözüyle bakabilen geniş kadromuz, akademisyenler ve iş Dünyasındaki insanların düşüncelerinin ortak yorumu ile geliştirmektir.


Ardaş Mühendislik

Bazı Eğitimlerimiz

- Toplam kalite kavramının işletme içinde yayılımı
- Stratejik planlama kavramının çalışanlara yayılması
- Bireysel öneri sistemi felsefesi ve katılımın sağlanması
- 6 S kavramı ve uygulama Eğitimi
- Eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğiticilerin yetiştirilmesi, Eğitimlerin ölçülmesi
- Eğiticiler için Sunuş teknikleri
- İyileştirme ekipleri metodolojisi
- Problem çözme teknikleri
- Proje kavramı ve Yönetimi
- Liderlik, motivasyon ve şirket kültürü gibi davranışsal Eğitimler
- Kalite maliyetleri
- Kalite göstergelerinin Oluşturulması ve takibi Eğitimi
- Görsel Fabrika (Visual Factory)
- TPM (Toplam Verimli Bakım) Nedir? Nasıl uygulanır?
- KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİ
- MOTİVASYON İLE YÜKSEK VERİM
- ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMASI
- OLUMSUZ DEĞİŞKENLERİN YÖNETİMİ
- LİDERLİK VE TAKIM OLMAK
- YÖNETİMDE YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON)
- YÖNETİLEN İLE YÖNETEN ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
- YÖNETİMDE BAŞARI MODELLEMESİ
- DEĞİŞİM YÖNETİMİ
- YÖNETİM SİSTEMLERİ
- VERİMLİLİK ANALİZLERİ
- KURUMSAL SÜREÇ YÖNETİMİ
- ÜRÜN SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME SÜREKLİ GELİŞME
- KURUMSAL KİMLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ
- MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)
- KOBİ' LERDE PERFORMANS YÖNETİMİ
- TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT)
- LOJİSTİK VE STOK YÖNETİMİ
- TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE AR-GE
- SÜREÇ İYİLEŞTİRMEDE ALTI SİGMA TRENDİ YÜKSELİYOR
- SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRMEDE VERİMLİLİK ANALİZLERİNİN ROLÜ
- RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME
- HATA TÜRÜ ETKİLERİ VE ANALİZİ (FMEA)
- İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNDE VERİLERİN ANALİZİ
- BENCHNMARKING (KIYASLAMA)
- DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGINEERING)
- AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN KREDİ VE FONLAR