Ardaş Mühendislik

Bakım Hizmetleri

Tesis Bakım Onarım Programı ve Sisteminin Kurulumu

KBS sistemimizi kurarken yazılım mühendislerimiz tarafından geliştirilen BOYS koruyucu bakım Programımız sistemimizi en uygun şekilde yürütmemizi ve rapor almamızı sağlamaktadır. BOYS ile arıza-onarım iş emri verme kayıt oluşturma,makine duruşlarının tesbiti,malzeme ve stok kaydı tutma,bakım personeli performansı belirleme,kritik stok çalışması,koruyucu bakım formları ile kontrol ve peryodik bakım takibi yapma ve raporlama işlemlerini yürütebilmektesiniz.

Bu Programın işletmeye kazancı düzenli bir bilgi Bankasına ulaşma ve arıza-maliyet analizleri ile bakım maliyetlerini düşürme imkanına kavuşabilmektesiniz. Bizim Programımızı piyasadaki Diğer programlardan ayıran yönü, uygulanabilirliğinin kolaylığı ve bakım masraflarını sürekli düşürme getirisidir.


Ardaş Mühendislik

Tesis Bakım Onarım İşletmeciliği ve Danışmanlığı

Üretimde ürün kalitesi, yetenekli işçiler ile en uygun koşullarda çalıştırılan ve muhafaza edilen ekipmanlarla oluşturulur. Bu açıdan bizce kalite, kontrol edilmeden önce üretilen bir kavramdır.

Operatörler ve bakımcılar yönüyle bakım sistemi nasıl temin edilir? sorusunun cevabı bizim bakım sistemimizde yer almaktadır. Adım adım uygulamış olduğumuz bakım sistemindeki iyileştirmelerde, hem ekipman hem de çalışanlar için belirlenmiş hedefler bulunur. Bunu yapabilmek için geleneksel bakım metodlarının değiştirilmesi ve ayrıntılı bakım prosedürlerini içeren Koruyucu Bakım Sisteminin (KBS) yerleştirilmesi gerekir. Bu sistemde verimliliği artırıp, kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek tesis Yönetimi ile birlikte ağırlıklı olarak bakım mühendislerimizin görevidir.

Eğer uygun bir bakım sistemi seçen Yönetim varsa; üretimde meydana gelecek hatalar oldukça az bir çaba ile giderilebilir. Biz, üretim ortamında meydana gelen ekipmanlardaki kayıpları geliştirmiş olduğumuz Koruyucu Bakım Sistemimizle minimuma indirgeyerek çalışmaktayız.

KBS'yi kurarken izlediğimiz aşamalar;

1. Koruyucu Bakım Sistemi (KBS) yürütme komitesinin ve ofisinin Kurulması,
2. KBS master planının Hazırlanması,
3. KBS alt grup operasyon çalışmasına geçiş ve bilgilendirme,
4. Planlı bakım,kullanıcı bakım ve detaylı temizlik sistemine geçiş nasıl olmalı konularının bilgilendirmesi,
5. 6 büyük kayıbın tesbiti ve alt grup operasyonlarına bilgi verilmesi,
6. 6 önemli faaliyet hakkında bilgilendirme,
7. 6 önemli faaliyete geçiş,
8. Bakım faaliyetlerine geçiş bilgilendirmesi,
9. Bakım faaliyetlerine geçiş,
a. Koruyucu Bakım; Temizlik, yağlama, sıkılık bakımı ve düzenli muayene
b. Periyodik bakım; Muayene, bakım hizmetleri ve ekipmanı elden geçirme
c. Kestirimci bakım; Koşul izleme ve makine arıza teşhisi,parçaların değiştirilmesi ve elden geçirme.
d. Arıza Bakım; Onarım, anormalliklerin erken teşhisi anında ve sağlıklı raporlama.
10. İyileştirici faaliyetlere geçiş bilgilendirmesi,
11. İyileştirici faaliyetlere geçiş,
a. Güvenilirlik,
b. Yürütülebilir Bakım,
12. Denetleme ve raporlama bilgilendirmesi,
13. İç denetleme,
14. Raporlama

Tesislere HVAC Projelendirmesi ve Kurulumu

İşletmelerde HVAC projelendirmesi mutlaka profesyonel bir proje ekibi ve uygulamacısıyla Yapılması gereken önemli bir iştir. Piyasada genelde proje ve uygulamayı birleştirmiş az sayıda kurumsal firma bulunmaktadır. Yangın, klima - iklimlendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe profesyonel bir mühendis kadrosu ile hizmet vermekteyiz.

Sektörel Fizibilite Çalışmaları ve Swot Analizi

ÖZELLİKLE ÜRETİM, GIDA, TARIM, HAYVANCILIK SEKTÖRLERİNDE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR ve İŞLERİNE HIZ KAZANDIRMAK, VERİMLİLİK SAĞLAMAK ve ÜRÜN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İSTEYEN ÜRETİCİLER İÇİN HER TÜRLÜ PAZAR ARAŞTIRMASI, ÜRÜN ARAŞTIRMASI ve ÜRETİM İYİLEŞTİRME METODLARI ÇALIŞMALARI, SEKTÖREL TESİS KURULUMU ÇALIŞMALARI BÜNYEMİZDE UZMAN KADRO TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

AYRICA BİZ SWOT ANALİZİ / ÖN İNCELEME DANIŞMANLIĞI YAPARAK ŞİRKETLERİN GÜÇLÜ - ZAYIF TARAFLARI İLE ÇEVREDEKİ FIRSATLARI VE TEHDİTLERİ ORTAYA KOYARAK, STRATEJİ OLUŞTURMASINA YARDIMCI OLMAKTAYIZ.