Ardaş Mühendislik

Kalite Danışmanlığı


CE İşareti

CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CE İşareti, başlangıçta Fransızca'da "Avrupa normlarına uygunluk" anlamına gelen "Conformite Europienne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren "Community Europe" ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmış ve aşağıdaki şekilde sembolize edilmiştir.

Ardaş Mühendislik

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünın tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk Değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünın, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünın güvenli olduğu bilgisini verirken, Diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden Diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünın, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

CE İşareti Neden Önemlidir?

"CE İşareti", Avrupa Birliği`nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

Bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye`nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelecektir.

KALİTE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Milenyumla birlikte, son gelişmelerle de oldukça değişen Dünyamızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülmektedir. Halen Dünyanın ve Türkiyenin içinde bulunduğu kriz ,tüm kuruluşların sahip ve yöneticilerine bir ön uyarı niteliçindedir. Kuruluşlar artık dar alanlarda faaliyet göstermenin acılarını çekmektedirler. Sanayimiz, 1994 yılında da başına gelen krizden gerekli dersi alamadan, yeni krizlerle karşılaşmış ve global olarak düşünmenin gerekliliçini artık görmek zorunda kalmıştır. Nitekim bugün, global boyutlarda faaliyet gösteren firmalar, krizden fazla etkilenmemeyi başarabilmişlerdir.

Globalleşmek, bu oluşumun şartlarını , felsefesini iyice özümseyerek bunlara uyum sağlamakla mümkün olacaktır. Bu ise , Dünya standartlarında düşünmek, Toplam Kalite Yönetimi kavramına uygun alt yapıyı oluşturarak faaliyet göstermek ve bunu global platformda uygulamak ve tanıtmak ile olacaktır. Kuruluşumuz, bu felsefe çerçevesinde sanayi ve hizmet sektörlerine gereklere uyabilen esnek, etkin, uygulamaya dönük ve kuruluş bünyesine göre özel olarak Tasarımlanan toplam kalite Danışmanlığı ve organizasyon hizmetleri sunmaktadır.

Bilmediğini bir bilene sor.

• ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 13485-2003 MEDİKAL CİHAZLAR - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
• OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ(HACCP) YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 17799 BÖLGE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• STRATEJİK PLANLAMA VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
• İŞLETMELERDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRAN KALİTE ÇEMBERLERİ UYGULAMALARI
• SÜREÇ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

SANAYİ MALLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN İTHALATI GARANTİ BELGESİNE TABİDİR. GEREKLİ SERVİS AĞINI OLUŞTURARAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞIN'DAN GARANTİ BELGESİ ONAYLATMAYAN FORMALAR BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ, ELEKTRİKLİ - ELEKTRONİK EV ALETLERİ, İLETİŞİM CİHAZLARI ,TAŞITLAR, V.B. GİBİ BİRÇOK MALI İTHAL EDEMEZLER.

İTHALİ SERBEST OLAN BİR ÇOK SANAYİ MALINDA BAYİLER, MAL TÜKETİCİYE SATILIRKEN GARANTİ BELGESİ VERİLMEDİĞİ İÇİN MUHTEMEL BİR ŞİKAYET DURUMUNDA SONRADAN MAĞDUR OLMAKTADIRLAR. OLABİLECEK BİR ŞİKAYET VEYA İNCELEME DURUMUNDA MAĞDUR OLMAMAK İÇİN İLGİLİ PROSEDÜRLER YERİNE GETİRİLEREK GARANTİ BELGESİ ALINMALIDIR.

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLERDE SANAYİ VE TiCARET BAKANLIĞI ÜRÜNÜN CİNSİNE GÖRE SERVİS SAYISI VE NİTELİĞİNİ BELİRLEYEREK ÖNCE GEREKLİ YETKİLİ SERVİS AĞININ KURULMASINI İSTEMEKTE,DAHA SONRA SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ DÜZENLEYEREK BU SERVİSLERİ ONAYLAMAKTADIR.

TSE, TSEK, TSE HYB BELGELERİ

ÜRETTİĞİNİZ MALLARIN TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'NCE BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYGUNLUĞUNU BELGELEMEK İÇİN TSE BELGESİ ALINMAKTADIR. HENÜZ STANDARDI OLUŞTURULMAMIŞ ÜRÜNLERDE DE BAŞVURULMASI HALİNDE, TSEK (TSE KALİTE BELGESİ) DÜZENLENMEKTEDİR.

HİZMET ÜRETEN FİRMALAR İSE HİZMET YERLERİNİN TSE STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNU BELGELEYEBİLMEK ÜZERE TSE HYB (TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ) ALMAKTADIRLAR.

FİRMAMIZ TSE, TSEK, TSE HYB BELGELERİ ALIMLARINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

PATENT VE FAYDALI MODEL


Buluş Nedir?

Buluş, tasarım dahil sanayideki herhangi bir teknik bir problemin çizimidir. Günlük hayatta buluş devrim niteliği taşıyan bir yenilik olarak algılansa da gerçekte teknik bir problemin çözümü olan her şey buluş kapsamına girer.

Buluşlar insanların hayatını kolaylaştıran teknik yeniliklerdir. özellikle sanayi devriminden sonra bilimsel teorilerin pratiğe uygulanması ile teknik yenilikler giderek artmıştır ve Günümüzde rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu gün Dünyadaki bir çok büyük şirketin temeli buluş ve yenilik yapmaya dayalıdır.

Yapılan yeniliklerin taklit edilmesinin önlenmesi hem buluş yapanın ödüllendirilmesi, hem de taklitçiliğin önlenmesi gereklidir.

Patent Nedir?

Patent, genel anlamda teknik yeniliklere verilen bir koruma belgesidir.

Sınai Mülkiyet anlamında patentler; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve teknolojinin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.

Patentler teknolojik yeniliklerin üretilmesi, buluşçuların korunması ve bilginin yaygınlaştırılması için elzemdir. Bu gün Dünyadaki bir çok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir sebebi de iyi bir patent korumasına sahip olmalarıdır.

Patent koruması için sanıldığının aksine Dünyayı yerinden oynatan buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve teknolojinin bilinen durumunu aşan herhangi bir yenilik için patent koruması elde edilebilir.

Avrupa Patent Vekilleri Birliğinin (EPI) verilerine göre Dünyada yılda 1 milyondan fazla patent Başvurusu yapılmaktadır.

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, Türkiye'de ve Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişlidir.

AB Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

AB Proje Yönetimi ve Danışmanlığı olarak Misyonumuz; Kamu kurumlarına, belediyelere, STK'lara ve girişimcilere, yerel ve uluslararası alanda, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Bankaları gibi kurumların sağladığı fırsatlardan yararlanmaları için gerekli danışmanlık desteğini vermek, katılımcıların geliştirdikleri yeni projelerde veya genişleme projelerinde ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

AB Proje Yönetimi ve Danışmanlığı'nın sağladığı hizmetler :

1. Proje Üretimi :
Kamu, özel sektör, STK'ları, Avrupa Yatırım ve Dünya Bankası gibi çeşitli gruplarla ülkemizdeki çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin üretimini destekleyerek kalifiye işgücünün gelişimine yardımcı olmak, yabancı sermaye giriçini sağlayarak yeni Yatırım ve istihdam olanakları üretmek.

2. Proje Ortaklığı :
Diğer kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından hazırlanan projelere destek vermek, bilgi, knowhow, fikir, ve ekip desteği sağlamak.

3. Kaynak Üretilmesi :
Projelere kaynak, AB fonları, ortak, sponsor bulunması konusunda destek vermek.

4. Proje Yardımı :
Bağımsız profesyoneller tarafından üretilen projeleri desteklemek, sponsor olmak, fon, ortak, kaynak ve ekip sağlamak.

5. Projelendirme :
Fikirden sunuma kadar olan süreçteki hazırlık ve dokümantasyon işlemlerini yürütmek.

6. Proje Yönetimi :
Kabul edilen ve hayata geçirilecek projelerin yürütülmesi konusunda destek sağlamak.

7. Altyapı Desteği :
AB üyelerin ortak teknik Altyapı ve Yönetim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.

8. İletişim ve Networking :
Üyelerin kendi aralarında ve Diğer mesleki ve sosyal platformlarda ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak.