Ardaş Mühendislik

Arge Hizmetleri

Ar-Ge Proje Yönetimi

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Tübitak - Teydeb tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji geliştirme Vakfı tarafından da Krediler (%50) sağlanmaktadır. Ardaş, Ulusal Ar-Ge Destekleme Programları Danışmanlığından Proje Hazırlamaya ve yürütmeye kadar tüm aşamalarda uzman ve dinamik kadrosu ile hizmet sunmaktadır.


Ardaş Mühendislik

Ar-Ge Proje geliştirme

1. Swot Analizi
2. Pazar Araştırması
3. Araştırma Ekibi Kurulması
4. Teknoloji Araştırması
5. Literatör Araştırması
6. Patent Araştırması
7. Kaynak Araştırması
8. Standart ve Spesifikasyon Araştırması

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Başvuruları

1. Zaman Planlaması
2. Kaynak Planlaması
3. Proje Bütçesi Oluşturulması
4. Proje Risk Analizi
5. Proje Verimlilik Analizi
6. ürün Fizibilitesi Yapılması
7. Proje Değerlendirme
8. Destek Başvuru Formlarının ve Dosya Hazırlanması
9. Firmanın Hakem Denetlemesine Hazırlanması

Ar-Ge Projesi yürütme ve İzleme

1. Proje Yönetim Eğitimleri
2. Proje Altyapısının Kurulması
3. Tasarım/Laboratuar çalışmaları
4. Prototip geliştirme
5. Deneme üretimi
6. Sınai Mülkiyet Başvuruları
7. Proje Kapanışı
8. Proje İzleme Raporlarının Oluşturulması
9. Proje Dönem ve Kapanış Raporlarının Oluşturulması

AR-GE YAPILANMASI

Günümüz rekabet ortamında yetenekleri dahilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşam ömürleri giderik kısalmaktadır. Ar-Ge sadece üniversitelerin veya Araştırma kurumlarının işi olarak görülmemeli, işletmelerin ticari Ar-Ge projeleri ile karlılıklarını ciddi oranlarda arttıracakları unutulmamalıdır.

Teknokent ve Tekseb Firması Kurma

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir bayi aşmaları Ardaş Danışmanlık rehberliçinde ve tecrübemiz sayesinden çok daha hızlı ve kolay olabilmektedir.

Ar-Ge departmanı Kurma

Ar-Ge faaliyetlerinin kurum stratejisinde ve gelişimdeki etkisi çok önemlidir. kurumların kendi özgün ürünlerini geliştirmeleri, teknolojiyi izlemeleri, mevcut ürünlerin kalitesini artırmaları, maliyetleri düşürmelerini sağlamak amacıyla Ar-Ge departmanı kurmaları kaçınılmaz gözükmektedir. Ar-Ge departmanının kurulumunda organizasyonun sağlanması, Ar-Ge metodolojisinin kurum kültürüne yerleştirilmesi, Ar-Ge personeline proje ve ürün geliştirme yeteneğinin kazandırılması kumrumuzca gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge Laboratuarı ve Pilot Tesis Kurma

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Ar-Ge Laboratuarı ve Pilot üretim Tesisleri Projeler kapsamında kurularak minimum maliyetler ile firmaya kazandırılmaktadır. Böylelikle Ar-Ge faaliyetlerinin çok önemli parçaları olan Tasarım, Analiz, geliştirme ve Deneme üretimi için Altyapı oluşturulmaktadır.

PROJE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Proje Yönetimi başlı başına uzmanlık ve insan kaynağı gerektiren bir süreçtir. Her firma kendi olanakları dahilinde projelerini yönetmeye uğraşırken bazı kritik noktalar gözden kaçabilmektedir. Bizler daha verimli projeler için gerekli Eğitimleri firmalarımıza sunarak şirket bünyesinde proje Yönetimi kültürü oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi ile projelerin daha verimli ve etkin bir biçimde yönetilmesinin yolu aşılması hedeflenmektedir. Uçtan uca bir projenin Yönetimi ve proje bileşenlerinin kontrolü bu Eğitimler ile katılımcılara aktarılmaktadır.

Proje Kalite Yönetim Eğitimi

Projenin ayrılmaz bileşenlerinden biri olan kalite Yönetimi ayrı bir Eğitim konusu olarak ele alınmaktadır. Proje kalite Yönetimi ile Diğer firmalar ile fark yaratacak Değerlerin şirketlere kazandırılması hedeflenmektedir.

Proje Risk Yönetimi Eğitimi

Birçok proje de risk Yönetimi göz ardı edilmektedir. Bu nedenle daha önceden ölçülebilecek ve önlem alınabilecek bir çok riske karşı projeler savunmasız hale gelmektedir. Proje risk Yönetimi Eğitimleri ile önceden riskleri tanımlama ve bunlara karşı alternatifler belirleme yetisi şirketlere kazandırılmaktadır.

Proje Finans Yönetimi Eğitimi

Özellikle Ar-Ge projelerinde finans Yönetimi ayrı bir uzmanlık ve mevzuat bilgisi gerektirmektedir. Bununla birlikte Diğer projeler içinde proje bazından finansalların kontrolü, fizibilite ve Yatırım analizi ile uyum kritik noktalar arasındadır. Bu Eğitim ile hem Ar-Ge projelerinin hem de Diğer projelerin finansal Yönetimi hakkında uzmanlıklar ve ayrıntılar katılımcılara aktarılmaktadır.

MS Project ile Proje Yönetimi

MS project Günümüzde proje Yönetimi için kullanılan genel geçer yazılım Programıdır. MS project Eğitimi ile katılımcılar bu program hakkında pratik ipuçlarını görmekte ve projelerini dijital ortamda daha verimli kontrol etmeyi öğrenmektedir.

MALİ YÖNETİM

Ar-Ge projelerinin teknik Yönetiminin yanı sıra mali Yönetimleri de firma için hayati önem taşımaktadır. ülkemizde özellikle Ar-Ge projesi yapan şirketler için bir çok mali avantaj bulunmaktadır. Bununla birlikte proje giderlerinin resmileştirilmesi ve destek veren kurum tarafından kabul edilecek formatta Hazırlanması da projeler için kritik konulardır. Ardaş Danışmanlık içinden çıkılmaz gürünen mali süreçleri firmalar için sadeleştirmekte ve işletmeye doğrudan katkı sağlar hale getirmektedir.

Proje Mali Yönetimi

Ar-Ge kapsamında desteklenmeye Değer görülen projelerin mevcut firma süreçlerinden Bağımsız olarak ve ayrı kalemler altında takip edilmesi gerekmektedir. Ancak burada bulunan bir çok yasal konu bu süreçleri oldukça karmaşıklaştırmakta ve firmalar için bir çok kayıp söz konusu olabilmektedir. Proje mali Yönetim Danışmanlığı ile projelerde kayıplar ortadan kalkmakta ve desteklerden maksimum oranda faydalanılabilmektedir.

Teşvik ve Vergi Yönetimi

Ar-Ge projesi yapan firmalar bir çok Teşvikten ve vergi avantajından da eş zamanlı olarak faydalanabilmektedir. Ardaş Danışmanlık uzmanları bu süreç içerisinde Teşvik ve vergi mevzuatını firma bünyesinden en iyi şekilde kullanarak bir çok avantajı projeye taşımaktadırlar.