Ardaş Mühendislik

Bizler; yaptığımız işlere eleştirel bir bakış açısı getirebilmeyi, problem çözebilmeyi, kendi yolumuzu çizebilmeyi, sürekli değişen bir çevrede yeni ilişkiler kurabilmeyi, geleceği kavrayabilmeyi hatta yeniden yaratabilmeyi, öncelikle kendine faydalı, sonrasında çevresine ve milletine faydalı bireyler olabilmeyi hedef edindik.

“İşimizde Uzmanız.”

Diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak sadece üretim fonksiyonları ile ilgili değişim yönetimi çalışmalarıyla kalmamakta, çok zor bir sistem olan imalat sistemlerinde de benzer çalışmaları gerçekleştirmektedir. Temel amaç, tüm üretim sistemini mükemmel bir orkestra gibi çalıştırmaktır.

"Tasarım, insan yapımı ürünlerin ruhudur. Önemli olan tasarımın nasıl göründüğü veya nasıl hissettirdiği değil, nasıl çalıştığıdır."

STEVE JOBS

Ahlaki ve İnsancıl değerler çerçevesinde, esneklik, yüksek uyum yeteneği, dinamizm, empati, işbirliği gibi değerler bugünün öncelikli nitelikleri. Hangi işi yaparsak yapalım hem bireyler hem de kurum olarak bunlar olmazsa olmaz özelliklerimizdir.